1. Firmy
  2. Lubuskie
  3. Żagań

"Flt & Hills" Co

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 02-11-2005

Zakres działalności (PKD)

85.59.A- nauka języków obcych
47.71.Z- sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
63.99.Z- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
73.11.Z- działalność agencji reklamowych
73.12.A- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.B- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
74.30.Z- działalność związana z tłumaczeniami
82.11.Z- działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
82.19.Z- wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
82.99.Z- pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opinie o: "Flt & Hills" Co

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.