os. Zielone Wzgórze 14
Rozłogi

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 01-01-2010

Zakres działalności (PKD)

86.90.C- praktyka pielęgniarek i położnych
86.10.Z- działalność szpitali
86.90.B- działalność pogotowia ratunkowego
87.10.Z- pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
87.20.Z- pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
87.30.Z- pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
87.90.Z- pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
88.10.Z- pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.91.Z- opieka dzienna nad dziećmi
88.99.Z- pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opinie o: " Salus" IPP

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.