1. Firmy
  2. Łódzkie
  3. Łódź

" Łódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Informatyczne" Maciej Jasik

Prezydenta Gabriela Narutowicza 77
Łódź

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 01-12-2004

Zakres działalności (PKD)

71.12.Z- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
45.11.Z- sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
45.19.Z- sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
47.79.Z- sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
62.01.Z- działalność związana z oprogramowaniem
62.03.Z- działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z- działalność portali internetowych
74.90.Z- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opinie o: " Łódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Informatyczne" Maciej Jasik

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.