Topograficzna 2
Warszawa

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 12-05-2006

Zakres działalności (PKD)

73.11.Z- działalność agencji reklamowych
18.11.Z- drukowanie gazet
18.12.Z- pozostałe drukowanie
18.13.Z- działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.14.Z- introligatorstwo i podobne usługi
18.20.Z- reprodukcja zapisanych nośników informacji
26.11.Z- produkcja elementów elektronicznych
26.20.Z- produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
26.40.Z- produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
27.40.Z- produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
27.90.Z- produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
28.23.Z- produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
33.13.Z- naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
33.14.Z- naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
41.10.Z- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Opinie o: Plan - b

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.