Stawowa 32
Bydgoszcz

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 01-03-2010

Zakres działalności (PKD)

81.10.Z- działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
33.12.Z- naprawa i konserwacja maszyn
33.14.Z- naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
43.21.Z- wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.33.Z- posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z- malowanie i szklenie
43.39.Z- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
47.99.Z- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
52.21.Z- działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
68.32.Z- zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
69.20.Z- działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70.22.Z- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
82.11.Z- działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
96.09.Z- pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opinie o Car - Park

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.