1. Firmy
  2. Kujawsko-Pomorskie
  3. Bydgoszcz

Ciepło - Klima - Went

Przemysłowa 31
Bydgoszcz

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 15-10-2002

Zakres działalności (PKD)

25.21.Z- produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
25.30.Z- produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
28.21.Z- produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
28.25.Z- produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
33.11.Z- naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
33.12.Z- naprawa i konserwacja maszyn
33.20.Z- instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
35.30.Z- wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
38.31.Z- demontaż wyrobów zużytych
38.32.Z- odzysk surowców z materiałów segregowanych
41.10.Z- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42.21.Z- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z- roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
43.11.Z- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Opinie o Ciepło - Klima - Went

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.