1. Firmy
  2. Świętokrzyskie

"Cuf Brocare" Centrum Ubezpieczeniowo-Finansowe

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 16-12-2013

Zakres działalności (PKD)

66.22.Z- działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
45.11.Z- sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
45.19.Z- sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
46.61.Z- sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
49.41.Z- transport drogowy towarów
64.19.Z- pozostałe pośrednictwo pieniężne
64.91.Z- leasing finansowy
64.92.Z- pozostałe formy udzielania kredytów
64.99.Z- pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
77.11.Z- wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.12.Z- wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Opinie o: "Cuf Brocare" Centrum Ubezpieczeniowo-Finansowe

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.