Batalionów Chłopskich 50
Kielce

Informacje podstawowe

NIP: 959-18-13-968
REGON: 260569810
Data rejestracji: 27-12-2011

Zakres działalności (PKD)

80.10.Z - działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa.
80.20.Z - działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa.
80.30.Z - działalność detektywistyczna.
81.10.Z - działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.
81.21.Z - niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.
81.29.Z - pozostałe sprzątanie.
85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
85.60.Z - działalność wspomagająca edukację.
86.90.B - działalność pogotowia ratunkowego.

Opinie o Rmguard

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej firmy.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.