1. Firmy
  2. Podlaskie
  3. Białystok

'english Zone" Centrum Językowe

Zambrowska 18
Kleosin

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 11-07-2008

Zakres działalności (PKD)

85.59.A- nauka języków obcych
47.99.Z- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
74.30.Z- działalność związana z tłumaczeniami
74.90.Z- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.59.B- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z- działalność wspomagająca edukację

Opinie o: 'english Zone" Centrum Językowe

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.