35.12.Z - przesyłanie energii elektrycznej

Podklasa ta obejmuje:

  • przesyłanie energii elektrycznej sieciami przesyłowymi z miejsca jej wytworzenia do systemu dystrybucji.