43.29.Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podklasa ta obejmuje wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, z wyłączeniem instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych oraz instalowania maszyn przemysłowych w budynkach i budowlach.

Podklasa ta obejmuje instalowanie w budynkach i budowlach:

  • dźwigów osobowych i towarowych, schodów ruchomych, włączając naprawy i konserwacje,
  • drzwi automatycznych oraz obrotowych,
  • instalacji odgromowej,
  • podciśnieniowych systemów czyszczących,
  • izolacji termicznej, akustycznej i przeciwwstrząsowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • instalowania maszyn przemysłowych, sklasyfikowanego w 33.20.Z.