43.39.Z - wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podklasa ta obejmuje:

  • czyszczenie nowych budynków po zakończeniu budowania,
  • roboty budowlane wykończeniowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności dekoratorów wnętrz, sklasyfikowanej w 74.10.Z,
  •  niespecjalistycznego sprzątania wnętrz budynków i budowli, sklasyfikowanego w 81.21.Z,
  • wewnętrznego i zewnętrznego specjalistycznego czyszczenia budynków, sklasyfikowanego w 81.22.Z.