46.73.Z - sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podklasa ta obejmuje wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową:

  • drewna nieobrobionego,
  • wyrobów z drewna wstępnie obrobionego,
  • farb, werniksów i pokostów,
  • materiałów budowlanych, np.: piasku, żwiru,
  • tapet i pokryć podłogowych,
  • okien i drzwi,
  • szkła płaskiego,
  • sprzętu sanitarnego: wanien, umywalek, sedesów i pozostałych wyrobów sanitarnych z porcelany,
  • budynków prefabrykowanych.