47.29.Z - sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

  • wyrobów mleczarskich i jaj,
  • pozostałych artykułów żywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowaną.