Archiwum artykułów

02-07-2024
Interesujesz się kodem PKD: 09.10.Z? Reprezentuje on działalność: Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Przeczytaj artykuł o tym kodzie PKD!
01-07-2024
Chcesz sprawdzić kod PKD: 10.20.Z? Identyfikuje on działalność: Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków. Przeczytaj artykuł o tym kodzie PKD!
28-06-2024
Chcesz dowiedzieć się czego o kodzie PKD: 10.13.Z? Identyfikuje on działalność: Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego. Przeczytaj artykuł o tym kodzie PKD!
27-06-2024
Interesujesz się kodem PKD: 10.12.Z? Identyfikuje on działalność: Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu. Dowiedz się więcej o tym kodzie klasyfikacji działalności!
26-06-2024
Chcesz sprawdzić kod PKD: 10.11.Z? Identyfikuje on działalność: Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu. Przeczytaj artykuł o tym kodzie klasyfikacji działalności!
21-06-2024
Nie wiesz co reprezentuje kod PKD: 08.99.Z? Reprezentuje on działalność: Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane. Zapoznaj się z informacjami o tym kodzie klasyfikacji działalności!
20-06-2024
Chcesz sprawdzić kod PKD: 10.91.Z? Identyfikuje on branżę: Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich. Przeczytaj artykuł o tym kodzie PKD!
19-06-2024
Chcesz sprawdzić kod PKD: 10.83.Z? Reprezentuje on branżę: Przetwórstwo herbaty i kawy. Przeczytaj artykuł o tym kodzie PKD!
18-06-2024
Interesujesz się kodem PKD: 10.82.Z? Identyfikuje on branżę: Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych. Zapoznaj się z informacjami o tym kodzie PKD!
17-06-2024
Interesujesz się kodem PKD: 10.73.Z? Reprezentuje on działalność: Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych. Zapoznaj się z informacjami o tym kodzie PKD!
14-06-2024
Chcesz dowiedzieć się czego o kodzie PKD: 10.42.Z? Reprezentuje on działalność: Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych. Przeczytaj artykuł o tym kodzie PKD!
13-06-2024
Nie wiesz co reprezentuje kod PKD: 10.41.Z? Reprezentuje on branżę: Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych. Przeczytaj artykuł o tym kodzie klasyfikacji działalności!