Archiwum artykułów

17-05-2024
Chcesz sprawdzić kod PKD: 03.11.Z? Identyfikuje on działalność: Rybołówstwo w wodach morskich. Przeczytaj artykuł o tym kodzie klasyfikacji działalności!
16-05-2024
Nie wiesz co reprezentuje kod PKD: 02.40.Z? Reprezentuje on branżę: Działalność usługowa związana z leśnictwem. Dowiedz się więcej o tym kodzie klasyfikacji działalności!
15-05-2024
Nie wiesz co reprezentuje kod PKD: 02.30.Z? Identyfikuje on działalność: Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna. Przeczytaj artykuł o tym kodzie PKD!
14-05-2024
Nie wiesz co reprezentuje kod PKD: 02.20.Z? Identyfikuje on działalność: Pozyskiwanie drewna. Dowiedz się więcej o tym kodzie klasyfikacji działalności!
13-05-2024
Chcesz dowiedzieć się czego o kodzie PKD: 02.10.Z? Identyfikuje on branżę: Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych. Zapoznaj się z informacjami o tym kodzie klasyfikacji działalności!
10-05-2024
Interesujesz się kodem PKD: 01.70.Z? Identyfikuje on branżę: Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową. Zapoznaj się z informacjami o tym kodzie klasyfikacji działalności!
09-05-2024
Marihuana i haszysz to wytwarzane z konopi narkotyki, które nie uzależniają fizycznie, a psychicznie. W Polsce można skorzystać z programu terapeutycznego o udowodnionej skuteczności, który daje dużą szansę na zerwanie z tymi używkami. Nosi on nazwę CANDIS i jest realizowany w wielu placówkach na terenie całego kraju.
06-05-2024
Interesujesz się kodem PKD: 01.64.Z? Identyfikuje on działalność: Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin. Zapoznaj się z informacjami o tym kodzie PKD!
06-05-2024
Chcesz sprawdzić kod PKD: 01.50.Z? Identyfikuje on działalność: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana). Zapoznaj się z informacjami o tym kodzie PKD!
03-05-2024
Chcesz dowiedzieć się czego o kodzie PKD: 01.63.Z? Identyfikuje on działalność: Działalność usługowa następująca po zbiorach. Dowiedz się więcej o tym kodzie klasyfikacji działalności!
02-05-2024
Interesujesz się kodem PKD: 01.61.Z? Reprezentuje on branżę: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną. Dowiedz się więcej o tym kodzie klasyfikacji działalności!
30-04-2024
Nie wiesz co reprezentuje kod PKD: 01.47.Z? Reprezentuje on branżę: Chów i hodowla drobiu. Dowiedz się więcej o tym kodzie klasyfikacji działalności!