al. Kościuszki 2a
Częstochowa

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 17-01-2019

Zakres działalności (PKD)

71.12.Z- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
16.24.Z- produkcja opakowań drewnianych
33.14.Z- naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
33.20.Z- instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
38.31.Z- demontaż wyrobów zużytych
38.32.Z- odzysk surowców z materiałów segregowanych
43.11.Z- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z- przygotowanie terenu pod budowę
43.99.Z- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
46.66.Z- sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
46.69.Z- sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
46.73.Z- sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.90.Z- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.89.Z- sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
47.91.Z- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

Opinie o: Olmax

Dodaj opinię
Marek
5/5
17-07-2020 12:35
Usługa wykonana na najwyższym poziomie, szybko, tanio!
Polecam współpracę z firma OLMAX