43.13.Z - wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

Podklasa ta obejmuje:

  • wykopy i wiercenia próbne mające na celu badanie mechaniki gruntu dla celów budowlanych, geofizycznych, geologicznych i podobnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • wierceń eksploatacyjnych ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 06.10.Z i 06.20.Z,
  • działalności usługowej wspomagającej górnictwo i wydobywanie, sklasyfikowanej w 09.90.Z,
  • wiercenia studni i ujęć wodnych, sklasyfikowanego w 42.21.Z,
  • wiercenia szybów, sklasyfikowanego w 43.99.Z,
  • prowadzenia pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych, sklasyfikowanych w 71.12.Z.