82.11.Z - działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność związaną z codzienną administracyjną obsługą biura, taką jak: recepcja, planowanie finansowe, rachunkowość, księgowość, obsługa personelu i dostarczanie poczty, wykonywaną na zlecenie.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • dostarczania pracowników, bez nadzoru, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 78,
  •  działalności w zakresie wykonywania tylko jednego rodzaju działalności, sklasyfikowanej w odpowiedniej podklasie zgodnie z wykonywaną działalnością.