Marihuana i haszysz to wytwarzane z konopi narkotyki, które nie uzależniają fizycznie, a psychicznie. W Polsce można skorzystać z programu terapeutycznego o udowodnionej skuteczności, który daje dużą szansę na zerwanie z tymi używkami. Nosi on nazwę CANDIS i jest realizowany w wielu placówkach na terenie całego kraju.

CANDIS jest indywidualnym programem terapeutycznym, stosowanym w wielu krajach europejskich. Jego dużą zaletą jest stosunkowo krótki czas - obejmuje z reguły 10 sesji trwających 90 min. każda, które realizowane są w ciągu od 2 do 3 miesięcy i mają charakter indywidualnych rozmów z terapeutą. Terapia jest bezpłatna.

Jej cele to:

  • poznanie problemów uczestnika związanych z używaniem konopi,
  • zaakceptowanie terapii i regularne uczestniczenie w leczeniu,
  • dążenie do abstynencji, lub redukcji używania jako najważniejszego celu leczenia,
  • całkowite zaprzestanie lub ograniczenie używania konopi,
  • pozostawanie w abstynencji przy zastosowaniu działań profilaktycznych zapobiegających nawrotom,
  • nauczenie się adekwatnego i skutecznego rozwiązywania problemów psychologicznych i społecznych.

Akceptowalnym celem terapii jest zarówno abstynencja, jak i ograniczenie używania marihuany czy innych przetworów konopi.

Skuteczność: 49 proc. zachowuje abstynencję

Program CANDIS podlegał ocenie skuteczności. Jak niemal każda terapia nie daje gwarancji 100 proc. skuteczności, ale większość uczestników zmieniło swoje zachowania. Z badań przeprowadzonych w Niemczech wynika, iż 49 proc. osób, które ukończyły program CANDIS, zachowuje pełną abstynencję od przetworów konopi w pomiarach przeprowadzonych po 3 i 6 miesiącach od zakończenia leczenia, kolejne 38 proc. osób znacznie ograniczyło używanie konopi. Zaledwie 11 proc. nie zmieniło wzoru używania marihuany i haszyszu, a w przypadku 3 proc. pacjentów nastąpiło zwiększenie konsumpcji.

Spośród wszystkich pacjentów, którzy wzięli udział w programie i w badaniu, 84 proc. próbowało wcześniej bezskutecznie zrezygnować z używania marihuany i haszyszu.

Badania skuteczności przeprowadzono dwukrotnie, na próbie łącznie liczącej 545 osób. Ewaluacja prowadzona była według tzw. złotego standardu, tj. z wykorzystaniem grupy kontrolnej oraz losowym doborem do grupy badawczej. Badania przeprowadził Uniwersytet Techniczny w Dreźnie.

Może wziąć udział osoba powyżej 16 roku życia

Uczestnikiem programu może zostać każda osoba w wieku 16 i więcej lat, która chciałaby odstawić marihuanę i/lub haszysz lub ograniczyć używanie tych narkotyków.

CANDIS jest wdrażany w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Centralnym Instytutem Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Heidelberga w Mannheim
i Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie.Konopie są najpopularniejszym i najczęściej stosowanym narkotykiem w Europie. Badania przeprowadzone w ostatnich latach w Polsce odnotowują wzrost konsumpcji marihuany i haszyszu zarówno wśród młodzieży jak również wśród dorosłych.

Możesz ocenić ten artykuł: