Julianowska 8B
Piaseczno

Informacje podstawowe

NIP: 1231037506
REGON: 142814416
Data rejestracji: 14-02-2011

Zakres działalności (PKD)

82.99.Z- pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
18.13.Z- działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.14.Z- introligatorstwo i podobne usługi
25.11.Z- produkcja konstrukcji metalowych i ich części
25.12.Z- produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
25.99.Z- produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
33.11.Z- naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
33.12.Z- naprawa i konserwacja maszyn
33.13.Z- naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
33.17.Z- naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
33.19.Z- naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
41.20.Z- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
43.21.Z- wykonywanie instalacji elektrycznych
43.31.Z- tynkowanie
43.32.Z- zakładanie stolarki budowlanej

Opinie o Omnika

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.