Wieżowa 14
Elbląg

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 08-03-2018

Zakres działalności (PKD)

47.91.Z- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
13.92.Z- produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
18.12.Z- pozostałe drukowanie
18.13.Z- działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.14.Z- introligatorstwo i podobne usługi
32.40.Z- produkcja gier i zabawek
47.19.Z- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.41.Z- sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
53.20.Z- pozostała działalność pocztowa i kurierska
74.10.Z- działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
85.51.Z- pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.59.B- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
93.21.Z- działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
96.09.Z- pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opinie o: 'blask'

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.