Długa 67
Przecieszyn

Informacje podstawowe

NIP: 549-20-36-695
REGON: 360931604
Data rejestracji: 03-03-2015

Zakres działalności (PKD)

85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
41.20.Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
42.99.Z - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.
43.11.Z - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
43.12.Z - przygotowanie terenu pod budowę.
43.21.Z - wykonywanie instalacji elektrycznych.
43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
43.29.Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
43.31.Z - tynkowanie.
43.32.Z - zakładanie stolarki budowlanej.

Opinie o Bm Complex

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej firmy.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.