Informacje podstawowe

Data rejestracji: 15-06-2015

Zakres działalności (PKD)

53.20.Z- pozostała działalność pocztowa i kurierska
41.10.Z- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
43.11.Z- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z- przygotowanie terenu pod budowę
43.22.Z- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.39.Z- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.99.Z- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
49.32.Z- działalność taksówek osobowych
49.41.Z- transport drogowy towarów
53.10.Z- działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)

Opinie o: 'serycyt"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.