Informacje podstawowe

Data rejestracji: 06-04-2004

Zakres działalności (PKD)

45.20.Z- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
25.12.Z- produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
41.20.Z- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
43.32.Z- zakładanie stolarki budowlanej
45.11.Z- sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
45.19.Z- sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.32.Z- sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
46.61.Z- sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
49.41.Z- transport drogowy towarów
52.24.C- przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
53.20.Z- pozostała działalność pocztowa i kurierska
68.20.Z- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Opinie o: 'pat'

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.