Warszawska 29
Gniezno

Informacje podstawowe

NIP: 657-29-02-712
REGON: 368899739
Data rejestracji: 04-12-2017

Zakres działalności (PKD)

56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.
10.13.Z - produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego.
47.11.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.
47.19.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.
56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne.
56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering).
56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna.
56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów.