Warszawska 29
Gniezno

Informacje podstawowe

NIP: 6572902712
REGON: 368899739
Data rejestracji: 04-12-2017

Zakres działalności (PKD)

56.10.A- restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
10.13.Z- produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
47.11.Z- sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.19.Z- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
56.10.B- ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z- przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z- pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z- przygotowywanie i podawanie napojów