Powstańców 60
Ząbki

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 16-06-2008

Zakres działalności (PKD)

43.39.Z- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
42.11.Z- roboty związane z budową dróg i autostrad
42.13.Z- roboty związane z budową mostów i tuneli
42.99.Z- roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.11.Z- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z- przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z- wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.21.Z- wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.31.Z- tynkowanie
43.32.Z- zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z- posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z- malowanie i szklenie
43.91.Z- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

Opinie o: Pa-Ko

Dodaj opinię
Zenon
1/5
12-06-2021 21:26
Chamy i oszusty nie płacą podwykonawcą.