1. Firmy
  2. Świętokrzyskie

') ; Drop Table Users;

Iłżecka 5a
Lubienia

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 06-10-2021

Zakres działalności (PKD)

62.01.Z- działalność związana z oprogramowaniem
74.90.Z- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
72.19.Z- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
95.12.Z- naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
63.11.Z- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
62.03.Z- działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
95.11.Z- naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
47.91.Z- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
62.02.Z- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
63.12.Z- działalność portali internetowych
95.21.Z- naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
62.09.Z- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Opinie o: ') ; Drop Table Users;

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.