Bolesława Limanowskiego 10
Poznań

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 01-11-2006

Zakres działalności (PKD)

62.03.Z- działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
63.11.Z- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
47.41.Z- sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
68.20.Z- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
47.91.Z- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
63.99.Z- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
62.01.Z- działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
47.99.Z- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
63.12.Z- działalność portali internetowych
78.10.Z- działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
68.10.Z- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
62.09.Z- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
68.31.Z- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Opinie o Velmer

Dodaj opinię
Ewa
1/5
23-04-2018 14:58
Okrada starsze i chore osoby, żyje z ich krzywdy. Ludzie Ci tracą cale swoje majątki. Poprzez fałszowanie dokumentów wprowadza on sam i także za pośrednictwem swoich często naiwnych młodych pracowników tych rencistów w spirale długów. Własnych pracowników również okrada nie wypłacając im obiecanych im wcześniej zarobków. Zatrudnia tez pracowników na czarno.