Informacje podstawowe

Data rejestracji: 07-05-2018

Zakres działalności (PKD)

55.20.Z- obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
47.19.Z- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
55.90.Z- pozostałe zakwaterowanie
56.29.Z- pozostała usługowa działalność gastronomiczna
66.22.Z- działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
66.29.Z- pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
68.31.Z- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
88.99.Z- pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
96.04.Z- działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Opinie o: Firma

Dodaj opinię
Teresa
1/5
22-11-2021 16:08
Jestem zawiedziona postawą Pani Gabrieli a raczej brakiem jej profesjonalizmy, odradzam.