Strzelecka 28
Świnoujście

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 25-10-2003

Zakres działalności (PKD)

55.20.Z- obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
27.40.Z- produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
33.20.Z- instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
42.22.Z- roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
46.43.Z- sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
46.51.Z- sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
46.52.Z- sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
47.41.Z- sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.78.Z- sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
61.10.Z- działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
61.20.Z- działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
61.30.Z- działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
61.90.Z- działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
62.01.Z- działalność związana z oprogramowaniem

Opinie o: Media Center

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.