Górna 17
Koniecpol

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 01-07-1994

Zakres działalności (PKD)

46.90.Z- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
09.90.Z- działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
43.99.Z- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
49.41.Z- transport drogowy towarów
52.21.Z- działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
52.24.C- przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
52.29.C- działalność pozostałych agencji transportowych
62.02.Z- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
64.99.Z- pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
66.22.Z- działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
85.53.Z- pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

Opinie o A-S-T

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.