47.63.Z - sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

  • nagrań muzycznych, taśm wideo i audio, płyt CD i DVD,
  • czystych taśm, płyt i dyskietek.