55.90.Z - pozostałe zakwaterowanie

Podklasa ta obejmuje zapewnienie tymczasowego lub długoterminowego zakwaterowania w pojedynczych lub wspólnych pokojach lub domach dla studentów, pracowników sezonowych lub innych osób.

Podklasa ta obejmuje

  • zapewnienie zakwaterowania w:
    • domach studenckich,
    • internatach i bursach szkolnych,
    • hotelach robotniczych,
    • blokach mieszkalnych,
  • usługi sypialne w wagonach kolejowych oraz pozostałych środkach transportu.