58.29.Z - działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

Podklasa ta obejmuje tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację standardowego oprogramowania, bez uwzględniania specyficznych wymagań klienta:

  • systemów operacyjnych,
  • programów użytkowych i pozostałych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • reprodukcji oprogramowania, sklasyfikowanej w 18.20.Z,
  • sprzedaży detalicznej gotowego oprogramowania, sklasyfikowanej w 47.41.Z
  • produkcji oprogramowania niezwiązanego z działalnością wydawniczą, włącznie z przełożeniem lub dostosowaniem gotowego programu na potrzeby rynku, wykonane na zlecenie, sklasyfikowanej w 62.01.Z,
  • udostępniania oprogramowania w trybie on-line (oferowania hostingu do wykonywania aplikacji, świadczenia usług aplikacyjnych), sklasyfikowane w 63.11.Z.