68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podklasa ta obejmuje:

  • kupno i sprzedaż nieruchomości własnych lub dzierżawionych, takich jak:
    • budynki mieszkalne i mieszkania,
    • budynki niemieszkalne, włączając obiekty wystawowe, magazyny, centra handlowe,
    • gruntów;
  • podział nieruchomości na parcele, bez rekultywacji gruntów.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • realizacji projektów budowlanych do sprzedaży, sklasyfikowanej w 41.10.Z,
  • podziału ziemi w celu jej ulepszenia, sklasyfikowanego w 42.99.Z,