81.29.Z - pozostałe sprzątanie

Podklasa ta obejmuje:

  • czyszczenie i utrzymanie w czystości basenów,
  • mycie pociągów, autobusów, samolotów itp.,
  • czyszczenie wnętrz cystern i tankowców,
  •  działalność związaną z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją,
  • mycie butelek,
  • zamiatanie i polewanie ulic i usuwanie śniegu i lodu, włącznie z usuwaniem śniegu i lodu z dachów budynków,
  • pozostałą działalność w zakresie sprzątania, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • zwalczania szkodników w rolnictwie, sklasyfikowanego w 01.61.Z,
  • czyszczenia i mycia samochodów, sklasyfikowanego w 45.20.Z.