86.90.C - praktyka pielęgniarek i położnych

Podklasa ta obejmuje:

  •  indywidualną praktykę pielęgniarek i położnych, włącznie z indywidualną praktyką specjalistyczną,
  • grupową praktykę pielęgniarek i położnych

Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie (ogólne, przyszpitalne, medycyny pracy), specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta. Działalność ta nie obejmuje leczenia medycznego.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską, sklasyfikowanej w 87.10.Z,
  • działalności domów pomocy społecznej z minimalną opieką pielęgniarską, sklasyfikowanej w 87.30.Z.