Amerykańska 1
Grabówka

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 20-10-2000

Zakres działalności (PKD)

22.29.Z- produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
46.69.Z- sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
46.73.Z- sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
47.52.Z- sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.64.Z- sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.78.Z- sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.89.Z- sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
50.10.Z- transport morski i przybrzeżny pasażerski
50.30.Z- transport wodny śródlądowy pasażerski 
59.20.Z- działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
68.20.Z- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
73.11.Z- działalność agencji reklamowych
77.11.Z- wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.12.Z- wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.21.Z- wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Opinie o: 'gm Plast"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.