Żeromskiego 2
Chełmek

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 15-02-2007

Zakres działalności (PKD)

85.59.B- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
13.30.Z- wykończanie wyrobów włókienniczych
13.92.Z- produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
13.99.Z- produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
14.13.Z- produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
14.19.Z- produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
14.39.Z- produkcja pozostałej odzieży dzianej
47.19.Z- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
47.99.Z- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
72.19.Z- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
74.20.Z- działalność fotograficzna
77.39.Z- wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
82.30.Z- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.60.Z- działalność wspomagająca edukację

Opinie o: "Med

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.