1. Firmy
  2. Warmińsko-Mazurskie
  3. Susz

"Agross" Firma Handlowo-Usługowa

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 01-07-1997

Zakres działalności (PKD)

46.73.Z- sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
38.11.Z- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38.21.Z- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
38.32.Z- odzysk surowców z materiałów segregowanych
41.20.Z- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
43.12.Z- przygotowanie terenu pod budowę
46.75.Z- sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
47.11.Z- sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.19.Z- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.78.Z- sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.24.C- przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
55.10.Z- hotele i podobne obiekty zakwaterowania
56.10.A- restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
68.20.Z- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Opinie o: "Agross" Firma Handlowo-Usługowa

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.