1. Firmy
  2. Małopolskie
  3. Chrzanów

"Koleos" Szkolenia i Doradztwo

Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
Zagórze

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 01-07-2013

Zakres działalności (PKD)

85.59.B- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
18.13.Z- działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
26.20.Z- produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
47.19.Z- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
58.19.Z- pozostała działalność wydawnicza
62.01.Z- działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
63.11.Z- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z- działalność portali internetowych
63.99.Z- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
64.99.Z- pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
69.20.Z- działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70.21.Z- stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Opinie o: "Koleos" Szkolenia i Doradztwo

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.