Prosta 195D
Rybnik

Informacje podstawowe

NIP: 642-26-03-729
REGON: 243361149
Data rejestracji: 01-10-2013

Zakres działalności (PKD)

47.30.Z - sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw.
47.11.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.
47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet.
47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.
56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów.

Opinie o Firma

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej firmy.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.