Jeziorzany 251

Informacje podstawowe

NIP: 684-23-62-793
REGON: 180244018
Data rejestracji: 04-07-2007

Zakres działalności (PKD)

66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
66.21.Z - działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat.
66.22.Z - działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych.
66.29.Z - pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne.
68.32.Z - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
69.20.Z - działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.
70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
81.10.Z - działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.

Opinie o Services

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tej firmy.
Jeżeli miałeś z nią styczność, pomóż innym i dodaj swój komentarz.