1. Firmy
  2. Opolskie

Serwis Ogrodniczy

Laskowa 1a
Jełowa

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 01-04-1996

Zakres działalności (PKD)

01.61.Z- działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
01.30.Z- rozmnażanie roślin
36.00.Z- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
42.11.Z- roboty związane z budową dróg i autostrad
42.21.Z- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
43.12.Z- przygotowanie terenu pod budowę
43.22.Z- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
47.76.Z- sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
49.41.Z- transport drogowy towarów
71.11.Z- działalność w zakresie architektury
81.30.Z- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Opinie o: Serwis Ogrodniczy

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.