1. Firmy
  2. Łódzkie
  3. Radomsko

"Laura" Krzysztof; "Laura" Kusińska Paulina

Miejsce zostało oznaczona w serwisie jako nieaktywne. Może to m.in. oznaczać, że zaprzestało ono działalności lub zmieniły się jego dane kontaktowe.
Parkowa 9B
Radomsko

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 07-08-2012

Zakres działalności (PKD)

22.23.Z- produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
41.20.Z- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
43.32.Z- zakładanie stolarki budowlanej
45.11.Z- sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
45.19.Z- sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.20.Z- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.31.Z- sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.32.Z- sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.40.Z- sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
46.90.Z- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.82.Z- sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z- sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
47.91.Z- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
47.99.Z- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
49.41.Z- transport drogowy towarów

Opinie o: "Laura" Krzysztof; "Laura" Kusińska Paulina

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.