Okólna 50
Nowe Miasto Lubawskie

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 15-11-2007

Zakres działalności (PKD)

96.02.Z- fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
45.11.Z- sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
45.19.Z- sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.20.Z- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.31.Z- sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.32.Z- sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.40.Z- sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
47.91.Z- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
47.99.Z- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
56.10.A- restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.21.Z- przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.30.Z- przygotowywanie i podawanie napojów
68.20.Z- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
74.10.Z- działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.90.Z- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opinie o: '"Salon Fryzjerski"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.