1. Firmy
  2. Dolnośląskie
  3. Wrocław

— Translation, Editing, Psychoanalysis

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 06-04-2016

Zakres działalności (PKD)

74.30.Z- działalność związana z tłumaczeniami
74.90.Z- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
18.13.Z- działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
88.10.Z- pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
85.60.Z- działalność wspomagająca edukację
88.99.Z- pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
87.30.Z- pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
58.11.Z- wydawanie książek
85.59.B- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.90.E- pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
96.09.Z- pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opinie o: — Translation, Editing, Psychoanalysis

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.