1. Firmy
  2. Dolnośląskie
  3. Wrocław

Kbcki It & Finance

Zachodnia 10
Wrocław

Informacje podstawowe

Data rejestracji: 25-04-2022

Zakres działalności (PKD)

62.01.Z- działalność związana z oprogramowaniem
85.60.Z- działalność wspomagająca edukację
64.92.Z- pozostałe formy udzielania kredytów
63.11.Z- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
62.03.Z- działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
66.22.Z- działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
66.29.Z- pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
58.29.Z- działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
66.19.Z- pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
85.59.B- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
70.22.Z- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
64.91.Z- leasing finansowy
64.99.Z- pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
62.02.Z- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
47.99.Z- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Opinie o: Kbcki It & Finance

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.