Łukasiewicza 5
Sulechów

Informacje podstawowe

NIP: 9271382188
REGON: 081049954
Data rejestracji: 02-07-2012

Zakres działalności (PKD)

47.76.Z- sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.62.Z- sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.77.Z- sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.82.Z- sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.99.Z- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
55.10.Z- hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z- obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z- pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
55.90.Z- pozostałe zakwaterowanie
68.20.Z- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
77.29.Z- wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

Opinie o Studio Wk

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat firmy. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.